II Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Lubsku

23 maja b.r. delegacja szkoły: Pani wicedyrektor Alicja Szpunar, Pani beata Michalska – opiekun pocztu sztandarowego oraz Kamil Cybulski, Monika Kowalska, Alicja Gorzelańczyk – członkowie pocztu sztandarowego, reprezentowała ZSE im. Jana Pawła II na II Diecezjalnym Zjeździe Rodziny Szkół im. JP II w Lubsku. Intencją organizatorów zjazdu jest integrowanie środowisk szkolnych wokół postaci Jana Pawła II, krzewienie Jego nauk i kształtowanie postaw w duchu patriotyzmu i solidarności.

Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą Św. pod przewodnictwem ks. bpa Stefana Regmunta i połączony był z konkursem na hymn Rodziny Szkół im. JP II oraz Przeglądem Piosenki Religijnej. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Warto zauważyć, że w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest 39 szkół noszących imię wielkiego Polaka i Papieża. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Żaganiu, ponieważ naszą uwagę, a szczególnie Kamila ;), zwróciły stojące czołgi – zdjęcia w galerii