Ewaluacja zewnętrzna

Własnie dzisiaj rozpoczęła się od rady pedagogicznej – z udziałem przedstawiecieli całej społeczności szkolnej, tj.nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz samorządu szkolnego – ewaluacja zewnętrzna.

16 marca – wywiadówka dla wszystkich klas – proszę szczególnie rodziców uczniów klas III technikum i klas I a i f zasadniczej szkoły zawodowej o jak najliczniejsze przybycie ze względu na ankietę, skierowną właśnie do Państwa
w ramach przeprowadzanej ewaluacji.

Harmonogram działań na dzień 17 marca – czwartek
9.45 – 11.00 – wywiad z dyrektorem
11.00 – 11.45 – wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi
11.45 – 12.30 – wywiad z dyrektorem
12.40 – 13.25 – ankietowanie uczniów klasy klasy IV I technikum – „Mój Dzień”
13.25 – 14.20 – ankietowanie uczniów klasy IV s, IV c technikum oraz klasy II F
zasadniczej szkoły zawodowej – „Mój Dzień”
14.30- 17.30 – wywiad grupowy z nauczycielami technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej