Ewaluacja we wtorek

Plan działań w zakresie ewaluacji w dniu 22 marca – wtorek

ankieta elektroniczna uczniów klas pierwszych zsz i trzecich t – „Moja szkoła” i kończących – „Mój dzień”
– lekcja 2 –
III c i III i
– lekcja 3 –
III h i III e
– lekcja 4 –
I f i IV e

– lekcja 5 – obserwacja zajęć:
I h – matematyka – p. Janek
I s – podstawy ekonomii – p. Kwiatkowska

ankieta elektroniczna uczniów klas pierszych zsz i trzecich t – „Moja szkoła” i kończących – „Mój dzień”
– lekcja 6 –
klasa I a i II a

15.30 – spotkanie z rodzicami klas zawodowych – ok. 1,5 godziny


22.03wtorek ankieta elektroniczna uczniów klas trzecich – „Moja szkoła”

– lekcja 2 – III c i III i

– lekcja 3 – III h i III e

lekcja 4 – I f

lekcja 5obserwacja zajęć:

1h – matematyka – p. Janek

1s – podstawy ekonomii – p. Kwiatkowska

– lekcja 6 – klasa I a

13.30 – na Jedności Robotniczej – 2a i o 14.00 – IVe – wypełniają elektroniczne ankiety – „Mój dzień”

16.00 – spotkanie z rodzicami klas zawodowych – ok. 1,5 godziny