Dni Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Ekonomicznych

W dniach 19. 02 – 6. 03. 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się zajęcia dla młodzieży w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Zajęcia, we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, prowadziła Daria Sapian – nauczycielka języka niemieckiego.

Krajowym organizatorem DBI jest konsorcjum złożone z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Partnerem Głównym – Fundacja Orange, a Partnerem – firma Facebook.

Tegoroczne hasło przewodnie kampanii brzmiało: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci.” Celem zajęć było zwrócenie uwagi młodym ludziom przede wszystkim na ich bezpieczeństwo w sieci, ale także na wzajemny szacunek, który przekłada się na budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, na tolerancję i zrozumienie. Brak poszanowania drugiego człowieka często skutkuje cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, czy ksenofobią. Zjawiskami, które niestety, jak pokazały zajęcia, nie są obce także młodzieży z naszej szkoły.

Podczas zajęć przypomniano także numer bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
Pani Daria Sapian dziękuje wszystkim za aktywny udział w zajęciach.