7 marca – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Pod wypróbowanym patronatem Pana Starosty Głogowskiego rusza Powiatowy Konkurs Wiedzy o Prawach Konsumenta (na bazie 4-letnich doświadczeń szkolnego konkursu, przeprowadzanego we współpracy z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w naszej placówce i z obchodami Światowego Dnia Konsumenta, który przypada 15 marca)

Zgodnie z tradycją i specyfiką kształcenia, na terenie naszego zespołu szkół prowadzona jest corocznie kampania informacyjna o prawach konsumenta, na które może powołać się każdy klient z terenu naszego powiatu, robiący zakupy. Dzięki tej inicjatywie podobne działania objęłyby w tym roku swoim zasięgiem wszystkie placówki prowadzone przez Powiat Głogowski, a poprzez uczniów mielibyśmy szansę dotarcia z tą wiedzą także do ich rodziców.

Pani Gabriela Adamus – Powiatowy Rzecznik Konsumenta spotka się z młodzieżą w ramach prelekcji:

– 28 lutego br. w godzinach 8.30 – 10.00

– 7 marca br. w godzinach 8.30 – 10.00.

 

przeprowadzenia konkursowego testu planujemy w dniu 14 marca br. o godzinach 13.00 – 15.00 w budynku naszej szkoły przy ul. Karola Miarki nr 1.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród  odbędą się 15. marca br., czyli w dniu obchodów Światowego Dnia Konsumenta o godz. 12.00. Na uroczystej gali zostanie wygłoszona prelekcja przez Panią Gabrielę Adamus – Powiatowego Rzecznika Konsumentów i zaproszonych gości.