Konkursy w okazji Międzynarodowego Miesiaca Bibliotek Szkolnych

Październik Miesiącem Biblioteki Szkolnej!
Dlatego i z tej okazji zapraszamy do konkursów:

„TAK CZYTAMY” – konkurs fotograficzny – zrób sobie/komuś zdjęcie z książką (dostojne, poważne, fikuśne, karkołomne, cyrkowe, saperskie – jakie chcesz) i przynieś do biblioteki – najlepsze zdjęcia będą nagrodzone!;
BIBLIOTEKA PRZYJMUJE ŻYCZENIA – złóż życzenia bibliotece – zrób ozdobna kartkę i przynieś do biblioteki szkolnej – na najlepsze czekają również nagrody

Termin do 31 października
                                                                                    Brak automatycznego tekstu alternatywnego.                 Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie informuje, że:
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 2018/2019 to:
– 12.10.2018 r. (piątek)
– 2.11.2018 r. (piątek)
– 2.05.2019 r. (środa)
– 6,7,8. 05.2019 r. – (pon., wtorek, środa – maturalne egzaminy pisemne)

 

Zebranie z rodzicami – 19 września o godz. 16 – klasy I i o 16.30 pozostałe. Zapraszamy!

O godz 16.00 – rodzice klas pierwszych – zebranie w sali gimnastycznej na parterze (zejście po schodach naprzeciw głównego wejścia) – przedstawienie kadry pedagogicznej, omówienie organizacji szkoły, form współpracy)

O godz. 16.30 – zebranie wszystkich rodziców z wychowawcami – przydział klas poniżej – wybór delegata


O godz. 17.00
– spotkanie z rodzicami uczniów o specyficznych problemach z nauką, opiniami, orzeczeniami – z pedagogami szkolnymi – sala 26 – piętro II

O godz. 17.00 – spotkanie delegatów i wybór zarządu komitetu rodzicielskiego – Rady rodziców – sala 13 na I piętrze

Spotkanie jest bardzo ważne – zatwierdzenie kontraktów klasowych, tematyki realizowanych godzin wychowawczych, wypełnienie/składanie oświadczeń – RODO, religia WDŻ itp, weryfikacja danych,

Zapraszamy serdecznie, a w przypadku niemożności dotarcia prosimy o indywidualny kontakt z wychowawcą i uzgodnienie dodatkowego terminu – do 27 września

Zebranie zakwalifikowanych (i rezerwowych) do udziału w projekcie „Praktyka ERASMUS+ kluczem do sukcesu zawodowego”

TU> LINK do listy zakwalifikowanych na skróty

Uwaga, zdający maturalne egzaminy poprawkowe!

We wtorek 21 sierpnia:
– o godz. 9.00 rozpoczyna się pisemny egzamin poprawkowy z matematyki – zapraszamy do szkoły na 8.30;
– o godz. 9.00 w s. 21 – egzamin ustny z j. angielskiego
– godz. 10.00 w s.21 – egzamin ustny z j. polskiego

Rekrutacja II tura projektu PO WER 2017

Informujemy, że w szkole jest realizowany projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór do II grupy wyjazdowej powyższego projektu, dla młodzieży klas pierwszych i drugich. Projekt zakłada udział 20 uczniów w następujących zawodach: tj. 4 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, 4 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i 8 w zawodzie kucharz oraz 4 uczniów w zawodzie technik logistyk. Wyjazd na 4 tygodniową praktykę zawodową w terminie od 2018-11-06 do 2018-12-01

Na stronie internetowej szkoły oraz Facebook na bieżąco, ukazują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego projektu. Prosimy śledzić te strony aby niczego nie przegapić.
PONIŻEJ PODAJEMY WAŻNE TERMINY:

1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych do 30-05-2018 r. (Środa)
2. Rozmowa kwalifikacyjna 11-06-2018 r. (poniedziałek) w godz. 8:30 do 11:30 – budynek szkoły na JR
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 12-06-2018 ( wtorek )
4. Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 12-06-2018 r. (wtorek)
5. Potwierdzenie przez uczniów udziału w projekcie 13-06-2018 r. (środa)
6. Protokół komisji rekrutacyjnej 13-06-2018 r. (środa)
7. Spotkanie informacyjne z rodzicami w dniu 13-06-2018 r. (środa)
8. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 17-09-2018 r. (poniedziałek)

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej projektu jest pobranie ze strony ZSE http://zse.glogow.pl/po-wer-2017/ ( zakładka Szkoła Projekty PO WER 2017) i dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów :
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. Wypełnioną anonimową ankietę dla kandydata
3. Wypełniony dokument – „Zgoda rodziców”- w przypadku uczniów niepełnoletnich

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:
1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu
2. ocena z zachowania – minimum dobra
3. zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział w impre-zach szkolnych , wolontariat
4. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym
5. średnia ocen
6. ocena z języka niemieckiego
Wypełnione formularze zgłoszeniowe i inne wymagane załączniki należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym przy ul. Karola Miarki1 lub w budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Jedności Robot-niczej 38

Serdecznie zapraszamy do aplikowania do powyższego projektu