Życzenia świąteczne

 

Pisanka

Kiedy Wielka Noc nastanie,
Życzę Wam na Zmartwychwstanie
Dużo szczęścia, moc radości,
Która niechaj zawsze gości,

W dobrych sercach,
w jasnej duszy –
Żale wszelkie w nas  zagłuszy!

Naszym Paniom

Radości i satysfakcji
Ustawicznych wciąż laudacji
Dla urody i dokonań,
Pozytywnych usiłowań.
I uśmiechu  – tak na co dzień!
Akuratnych trendów w modzie 😉
I spełnienia – w wszech wymiarach 😉
Marzeń – nawet choćby zaraz!

 

 

 

Dni Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Ekonomicznych

W dniach 19. 02 – 6. 03. 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się zajęcia dla młodzieży w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Zajęcia, we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, prowadziła Daria Sapian – nauczycielka języka niemieckiego.

Krajowym organizatorem DBI jest konsorcjum złożone z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Partnerem Głównym – Fundacja Orange, a Partnerem – firma Facebook.

Tegoroczne hasło przewodnie kampanii brzmiało: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci.” Celem zajęć było zwrócenie uwagi młodym ludziom przede wszystkim na ich bezpieczeństwo w sieci, ale także na wzajemny szacunek, który przekłada się na budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, na tolerancję i zrozumienie. Brak poszanowania drugiego człowieka często skutkuje cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, czy ksenofobią. Zjawiskami, które niestety, jak pokazały zajęcia, nie są obce także młodzieży z naszej szkoły.

Podczas zajęć przypomniano także numer bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
Pani Daria Sapian dziękuje wszystkim za aktywny udział w zajęciach.

 

7 marca – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Pod wypróbowanym patronatem Pana Starosty Głogowskiego rusza Powiatowy Konkurs Wiedzy o Prawach Konsumenta (na bazie 4-letnich doświadczeń szkolnego konkursu, przeprowadzanego we współpracy z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w naszej placówce i z obchodami Światowego Dnia Konsumenta, który przypada 15 marca)

Zgodnie z tradycją i specyfiką kształcenia, na terenie naszego zespołu szkół prowadzona jest corocznie kampania informacyjna o prawach konsumenta, na które może powołać się każdy klient z terenu naszego powiatu, robiący zakupy. Dzięki tej inicjatywie podobne działania objęłyby w tym roku swoim zasięgiem wszystkie placówki prowadzone przez Powiat Głogowski, a poprzez uczniów mielibyśmy szansę dotarcia z tą wiedzą także do ich rodziców.

Pani Gabriela Adamus – Powiatowy Rzecznik Konsumenta spotka się z młodzieżą w ramach prelekcji:

– 28 lutego br. w godzinach 8.30 – 10.00

– 7 marca br. w godzinach 8.30 – 10.00.

 

przeprowadzenia konkursowego testu planujemy w dniu 14 marca br. o godzinach 13.00 – 15.00 w budynku naszej szkoły przy ul. Karola Miarki nr 1.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród  odbędą się 15. marca br., czyli w dniu obchodów Światowego Dnia Konsumenta o godz. 12.00. Na uroczystej gali zostanie wygłoszona prelekcja przez Panią Gabrielę Adamus – Powiatowego Rzecznika Konsumentów i zaproszonych gości.

„Twoja krew – moje życie” – „Razem pokonamy smoka”.

27 lutego od 11: 30 do 14:30 w sali gimnastycznej Ekonomika
będzie możliwość oddania krwi.


Oddać krew może każda pełnoletnia osoba do 65 roku życia, ważąca powyżej 50 kg. Oddając krew,
należy mieć ze sobą dowód tożsamości z nr PESEL i być po lekkim beztłuszczowym posiłku.

Samo oddawanie krwi trwa około 10 minut, zaś cały proces około godziny.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – Dzień Języka Polskiego – 21 lutego 2018 r.

W naszej szkole obchodzony będzie 20 lutego (ze względu na matury próbne). Z tej okazji odbędzie się konkurs językowy (informacje na plakatach) i dyktando  – 5 lekcja, sala 8. Opiekunem działania jest Pani M. Tryścień a organizatorem zespół przedmiotów humanistycznych pod przewodnictwem Pani E. Przyszlakowskiej. 
Oceny za udział i zostanie laureatem – gwarantowane! 😉

Spotkanie mentalne PO WER 2017 I grupa wyjazdowa – 13-02-2018 r. o godz. 15:30 w budynku Warsztatów Szkolnych na ul. Jedności Robotniczej

Informujemy, że w dniu 13-02-2018 r. o godz. 15:30 w budynku Warsztatów Szkolnych na ul. Jedności Robotniczej 38 odbędzie się spotkanie mentalne związane z wyjazdem I grupy projektu „Praktyka Erasmus+ kluczem do sukcesu zawodowego”
Na spotkanie zapraszamy rodziców, których obecność jest szczególnie ważna w przypadku osób niepełnoletnich.

Program spotkania przedstawia się następująco:
1. Uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe między narodami.
2. Kwestie dotyczące organizacji stażu
3. Zasady i regulaminy obowiązujące na stażu
4. Zagadnienia – Co każdy uczeń powinien wiedzieć przed wyjazdem na staż
5. Wskazówki, jakie rzeczy zabrać ze sobą na staż
6. Kwestie telefonów i internetu w Niemczech
7. Zapoznanie się i podpisanie dokumentów dotyczących porozumienia o staż, oświadczeń uczestnika oraz umowy finansowej;
8. Rozdanie strojów roboczych – bluzy, spodnie, koszulki, buty, zapaski, dzienniczki
9. Opieka zdrowotna w Niemczech, wymagane szczepienia.
10. Karty zdrowia
11. Sprawy różne