33 rocznica wyboru Jana Pawła II

Jan paweł II - wybór

Już po raz 33 obchodzimy rocznicę wyboru
ks. kard. Karola Wojtyły na Namiestnika Kościoła

Odwiedźcie w tych dniach Bibliotekę Świętego Pielgrzyma!

Pamiętajmy!