75 rocznica wybuchu II wojny światowej

Pamiętamy!