Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w bieżącym roku szkolnym są:

10 listopada br. – poniedziałek przed 11 listopada
4, 5, 6 maja
2015 r. – terminy pisemnych egzaminów maturalnych
z j. polskiego, angielskiego i matematyki
15 czerwca 2015 r.
– termin egazminu pisemnego potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (obecne klasy IV)
1 dzień między 16 a 19 czerwca – termin egzaminu praktycznego
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Razem 6 dni – maksymalny limit dla ZSZ