Byliśmy, zobaczyliśmy, będziemy

6 października – odbyła się X Jubileuszowa Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II. Wśród prawie 500 sztandarów załopotał i nasz. Warto było pojechac i poczuć tę wspaniałą i unikatową współnotę. I choć może wiatr był nieco za zimny, ale za to atmosfera gorąca. Za rok może i Wy zechcecie pojechać z naszym pocztem? Warto przeżyć te chwile osobiście i odetchnąć tą atmosferą! A oto dar -kielich ufundowany przez uczestników pielgrzymki (fotoreportaż):

Kielich

Czy wiesz, że….

1 października to międzynarodowy dzień Uśmiechu? Zatem uśmiechniętego – co najmniej – weekendu wszystkim życzę!


Nasze sukcesy, czyli o wynikach matury i egzaminu zawodowego 2010

Matura ogólnie w technikum

70% – w kraju
64,6% – w województwie
63% – w powiecie

70,0043 % – nasza szkoła (uwzględniono 1 pozytywnie rozpatrzone odwołanie, bez sesji poprawkowej)

Częśc pisemna

Język polski:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 115 98,3%
powiat 412 96,6
województwo 5276 95,5

Język angielski:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 85 82,4%
powiat 308 79,5
województwo 3643 81,0

Język niemiecki:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 29 96,6%
powiat 101 88,9
województwo 1627 93,5

Matematyka:

liczba zdających procent zdawalności
ZSE Głogów 115 80%
powiat 417 74,6
województwo 5421 78,2

Egzamin zawodowy

Technik ekonomista:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 96,7% 100% 96,7%
powiat 93,8 100 93,8
województwo 58 93,5 61,7

Technik handlowiec:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 63,6% 81,8% 68,2%
powiat 57,6 78,8 63,6
województwo 61,8 87,5 65,7

Technik kucharz:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 65,5% 82,8% 75,9%
powiat 50 73,8 58,5
województwo 59,7 75,7 68,3

Kucharz małej gastronomii:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 90,5% 95,2% 100%
powiat 82,1 89,3 100
województwo

85

93,6 98,8

Sprzedawca:

zdawalnośc ogółem etap pisemny etap praktyczny
ZSE Głogów 90% 95% 100%
powiat 90 95 100
województwo 83,7 88,6 98

Są już wyniki tegorocznych matur!

Do odbioru w sekretariacie szkoły od 7.30 do 15.30 w dni robocze. Jesli nie zdałeś egzaminu z jednego przedmiotu w części pismnej sesja poprawkowa (z matematyki i j. angielskiego) odbędzie się 23 sierpnia w Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego ul. Wita Stwosza 3a, a 25 sierpnia w części ustnej – w naszej szkole.
Jesli brakuje Ci kilku procent, lub zechcesz zobaczyć swoją pracę egzaminacyjną, masz prawo do wglądu i ewentualnej reklamacji wyniku.
Tu znajdziesz informacje o zasadach wglądu do pracy w OKE we Wrocławiu oraz stosowny dokument do przesłania faksem do OKE we Wtrocławiu.

Szkoła wypadła na poziomie lepszym niż średnia wojewódzka i powiatowa! ale… zdało Was nieco mniej niż w zeszłym roku! Po uwzględnieniu odwołania jednaj z absolwentek, szkoła uzyskała średnią krajową zdawalność w technikum!
Wierzę, żę po sesji poprawkowej poziom zdawalności jeszcze wzrośnie!

Bezprecedensowy sukces w XXX Międzywojewódzkim Konkursie Rachunkowości

Logo Konkursu Rach

10-11 czerwca w naszej szkole został przeprowadzony XXX Miedzywojewódzki Konkurs Rachunkowości. Wzięło w nim udział 36 uczniów szkół ekonomicznych Województwa Dolnosląskiego, Lubuskiego i Opolskiego. Nasza szkoła zajęła w nim I miejsce zespołowo, a Sylwia Pietrzak zajęła I miejsce indywidualnie. II miejsce indywidualnie zajęła Gabriela Czart, a VI Agnieszka Piechowiak – wszystkie z klasy II c. Gratulujemy!!! Także wszystkim ekonomistom, a zwłaszcza opiekunowi – p. Barbarze Jagiełło. Galeria zdjęć

Konkurs „Narkotykom Stop”.

23 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbył się konkurs pod hasłem ,,STOP NARKOTYKOM” – nagrody zostały wręczone w Dniu Święta Szkoły. Wyniki konkursu.

Vivat Polonia

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem III Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia”. Podany czas przesłuchań jest czasem przybliżonym i organizatorzy zastrzegają sobie możliwość jego przedłużenia. Zapraszamy już 6 maja do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie!

Dzień Języków Obcych

19 kwietnia – Dzień Języków Obcychkonkurencje w języku angielskim i niemieckim

W konkursie gramatycznym z języka angielskiego:

w klasach pierwszych I miejsce zajęła PATRYCJA PYĆ IC
W klasach drugich I miejsce zajęła MAŁGORZATA CISOWSKA IIH
W klasach trzecich I miejsce zajął MATEUSZ ŻYWEK III i

W konkursie na najlepszy plakat

„Pomoc w nauce języka angielskiego”
I miejsce AGNIESZKA ADAMOWICZ IC

„Pomoc w nauce języka niemieckiego”
I miejsce KRYSTIAN RUDYK IIE

W konkursie na najlepszą prezentację multimedialną „Biografia słynnej osoby”

W języku angielskim
I miejsce RAFAŁ MAGNUSZEWSKI Isi

w języku niemieckim
I miejsce KRYSTIAN RUDYK IIE

W quizie z wiedzy o krajach anglojęzycznych

I miejsce zajęła klasa II H reprezentowana przez MAŁGORZATĘ KARBOWIAK I DAFNE GAJZLER

W quizie z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

I miejsce zajęła klasa IIIE reprezentowana przez JUSTYNĘ ANDRZEJEWSKĄ I KLAUDIĘ WOJTKIEWICZ

W konkursie z przysłów w języku angielskim

I miejsce zajęła klasa II H reprezentowana przez WIOLETTĘ MAJOCH I MAŁGORZATĘ CISOWSKĄ

W konkursie z przysłów w języku niemieckim

I miejsce zajęła klasa również klasa II H reprezentowana przez PAULINĘ GRONEK I EWELINĘ KUHN

Najlepsze klasy:
I miejsce – II h – 65 punktów,
II miejsce – Ic i IIe – po 40pkt
III miejsce – II c – 35 punktów.

GRATULUJEMY!

III Festiwal Piosenki Patriotycznej tuż tuż!

III FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ już 6 i 7 maja 2010 r! Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia (wtorek). Stosowne materiały znajdziecie w zakładce Wspieranie uzdolnień/Konkursy/FPP /Vivat Polonia.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Uwaga maturzyści!

Zgodnie z umową, infromuję, że do 7 kwietnia obowiązkowo należy oddać swojemu poloniście podpisaną imieniem i nazwiskiem bibliografię (z datą do 7 kwietnia). Ramowy plan wypowiedzi jest pomocą naukową, którą – w przypadku Waszej decyzji o wykorzystaniu w czasie prezentacji – należy wpisać w materiałach pomocniczych. W tym punkcie bibliografii powinny znakleźć się także informacje o potrzebnych pomocach, wykorzystywanych programach, sprzęcie itp. Ramowy plan wypowiedzi nie może przekroczyć formatu A 4, czyli standardowo jednej strony.
Nieoddanie bibliografii jest praktycznie równoznaczne z niezdaniem egzaminu ustnego z języka polskiego
z uwagi na niemożność przeprowadzenia rozmowy ze zdającym
.
(patrz kryteria oceniania – informatory maturalne – Aneksy do informatorów przedmiotowych na 2010 r. – s.17, 18, 19)
Ps: Uczniowie klas trzecich jeszcze do piątku – 9 kwietnia – mogą oddawać swojemu poloniście propozycje tematów maturalnych z języka polskiego w części ustnej do listy na rok 2011

W ogłoszeniach znajdziecie także informacje o tym, jakie pomoce przysługują Wam na egzaminach z innych przedmiotów. Zadbajcie o nie zawczasu. Dobre przygotowanie logistyczne do egzaminu to połowa sukcesu. Trzymam kciuki. Ps.: Informację o materiałach pomocniczych możecie też odczytać z adresu: http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=886&Itemid=2

Dodał: Dyro