Uwaga maturzyści!

Zgodnie z umową, infromuję, że do 7 kwietnia obowiązkowo należy oddać swojemu poloniście podpisaną imieniem i nazwiskiem bibliografię (z datą do 7 kwietnia). Ramowy plan wypowiedzi jest pomocą naukową, którą – w przypadku Waszej decyzji o wykorzystaniu w czasie prezentacji – należy wpisać w materiałach pomocniczych. W tym punkcie bibliografii powinny znakleźć się także informacje o potrzebnych pomocach, wykorzystywanych programach, sprzęcie itp. Ramowy plan wypowiedzi nie może przekroczyć formatu A 4, czyli standardowo jednej strony.
Nieoddanie bibliografii jest praktycznie równoznaczne z niezdaniem egzaminu ustnego z języka polskiego
z uwagi na niemożność przeprowadzenia rozmowy ze zdającym
.
(patrz kryteria oceniania – informatory maturalne – Aneksy do informatorów przedmiotowych na 2010 r. – s.17, 18, 19)
Ps: Uczniowie klas trzecich jeszcze do piątku – 9 kwietnia – mogą oddawać swojemu poloniście propozycje tematów maturalnych z języka polskiego w części ustnej do listy na rok 2011

W ogłoszeniach znajdziecie także informacje o tym, jakie pomoce przysługują Wam na egzaminach z innych przedmiotów. Zadbajcie o nie zawczasu. Dobre przygotowanie logistyczne do egzaminu to połowa sukcesu. Trzymam kciuki. Ps.: Informację o materiałach pomocniczych możecie też odczytać z adresu: http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=886&Itemid=2

Dodał: Dyro