Uwaga! Możliwość nauki etyki i religii

Informuję, że w naszej szkole istnieje mozliwość zorganizowania zajęć z etyki w miejsce religiialbo dodatkowo jako przygotowanie do studiów humanistycznych, matury rozszerzonej z j. polskiego i wzbogacajacych wiedzę z zakresu literatury i filozofii – obowiązuje takie samo oświadczenie – deklaracja jak w przypadku religii – można je pobrać w sekretariacie szkoły lub bezpośrenio u dyrektora szkoły, który uczyłby tego przedmiotu.
Istnieje także możliwość odbywania zajęć z religii w ramach kościoła grekokatolickiego i prawosławnego
(w punktach katechetycznych na terenie Głogowa poza szkołą) – po otrzymaniu stosowanego zaświadczenia od katechety uczniowie będą mieli wpisaną ocenę na szkolne świadectwo promocyjne lub końcowe.
Żeby w szkole odbywałay się zajęcia z etyki (polegające głównie na wspólnych poszukiwaniach i dyskusjach filozoficzno – etycznych o zagadnieniach społecznych, moralnych itp., w tym wokół oglądanych wspólnie fr. filmów, czytanych książek, potrzbna jest deklaracja co najmniej 7 uczniów z dowolnych klas – łącznie.
Termin składania deklaracji w sprawie udziału w zajęciach z etyki upływa z końcem września. W przypadku mniejszej ilości uczniów zajęcia będą miały charakter międzyszkolny, np. z ZSSiB lub z inną szkołą.

Uwaga uczniowie klas III h i III e w roku szkolnym 2012/2013 – obowiązkowe badania lekarskie

Uczniowie klasy IIIe (wych. G. Janek) oraz III h (wych. E. Pieniążek) z uwagi na aktualizację badań do celów sanitarno – epidemiologicznych muszą zgłosić się również z książeczkami zdrowia na wizytę do ww. lekarza przemysłowego wyznaczonych terminach – patrz link „Badania lekarskie” w podmenu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3 września 2012 – poniedziałek – godz. 9.30 Zaczynamy od apelu inauguracyjnego na boisku szkolnym
(w razie niepogody – sala gimnastyczna) – na nim m. in.: powitanie uczniów, rodzicó i nauczycieli przez dyrektora szkoły, przekazanie życzeń w imieniu MEN, DKO i Starosty Głogowskiego, informacja o głównych zmianach i kierunkach nauczania w nowym roku szkolnym, uroczyste ślubowanie reprezentantów klas I (reprezentanci klas I, wyznaczeni przez wychowawców, proszeni są o przyjście do szkoły na godz. 8.50 i zgłoszenie się do p. B. Michalskiej – zbiórka przy pok. nauczycielskim – I piętro).
Po apelu
spotkania w klasach z wychowawcami:
– sprawdzenie obecności ;))
– wybór samorządu klasowego
– informacje organizacyjne- oświadczenia dla pełnoletnich uczniów w sprawie
uczęszczania na lekcje religii/etyki, o ochronie
danych osobowych (nowa wersja rónież dla wszystkich pełnoletnich uczniów)
– omówienie i przypomnienie o konieczności zachowania BHP w drodze do
i ze szkoły oraz na terenie obu budynków

10 Przykazań Kierowcy

1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych
ludzi.

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszysz
w drogę
– umiej też Mu podziękować za opiekę.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.

7. Nie jedź brawurowo.

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9.
Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych – szanuj pracę policji.

Święto Policji

24 lipca 1919 roku powołana została Polska Policja Państwowa. Świeto jest obchodzone od 1995 roku. Wówczas Sejm RP oficjalnie ustanowił 24 lipca Świętem Policji. Dla funkcjonariuszy jest to dzień wolny od pracy. Oficjalne obchody Święta Policji wypadają zazwyczaj w weekend przed lub po 24 lipca. W 2012 roku data została wyznaczona na 21.07.W Głogowie uroczytości na Zamku Piastowskim odbyły się 19 lipca. Od niedawna komendantem głogowskiej policji został nasz absolwent, podinsp. Krzysztof Sidorowicz.Tradycyjnie galerię zdjęć możecie obejrzeć na stronach glogowmix.pl Warto zajrzeć także na oficjalną stronę głogowskiej policji i przyjrzeć się bliżej trudnej i potrzebnej pracy policjantów.

Dzień Czerwonego Kapturka

Ta – chyba jedna z najsłynniejszych bajkowych bohaterek – doczekała się własnego dnia… Zatem może warto… przypomnieć… morał… 😉

Czerwony kapturekMorał stąd płynie – proszę słuchać, urocze, wdzięczne me dziewuszki
-że obcych ludzi pogaduszki
należy puszczać mimo ucha.
(…) Radzę wam zapamiętać,
że jest podstępny wilk niektóry:
ukrywa wilcze swe pazury,
by słodkim słówkiem zwieść dziewczęta.
Ani go poznać! Mina święta tkliwie,
łagodnie patrzy w oczy,
za panną uliczkami kroczy
przymilny, słodki jak cukierek.
Lecz wierzcie: to wilczysko szczere!

Charles Perrault, Bajki Babci Gąski 1697, Wrocław 1993
(tłum. Hanna Januszewska) – za Wikipedią…

Wakacji czas….

Morze

Wyniki Konkursu na Najbardziej Usportowioną Klasę

I miejsce kl.3c 267pkt.

II miejsce kl.1c 154 pkt.

III miejsce kl.2c 150 pkt.

IV miejsce kl.3si 148 pkt.

V miejsce kl.2e 139 pkt.

VI miejsce kl.4e 127 pkt.

VII miejsce kl.3d 124 pkt.

VIII miejsce kl.4c 110 pkt.

IX miejsce kl.3h 98 pkt.

X miejsce kl.2si 75 pkt.

XI miejsce kl.2a 67 pkt.

XII miejsce kl.1e 58 pkt.

XIII miejsce kl.1b 57 pkt.

XIV miejsce kl.1fa 35 pkt.

XV miejsce kl.2h 34 pkt.

XVI miejsce kl.3e 33 pkt.

XVII miejsce kl.4h 29 pkt.

XVIII miejsce kl.4i 16 pkt.

XVIII miejsce kl.2f 16 pkt.

XIX miejsce kl.1hi 13 pkt.

Zanim wakacje…

Kilka rad:


jak najsolidniej uczęszczaj do szkoły w ostatnie dni – nauczyciele mogą Ci teraz wytłumaczyć, pomóc zrozumieć, przećwiczyć materiał, ktory sprawiał klopty – wystawione oceny dają nowe mozliwości pracy,
oddaj ksiązki do biblioteki,
spytaj o lektury – warto część z nich przeczytac przez wakacje,
w galowym stroju zjaw sie na apelu i na spotkaniu z wychowawcą – to nasze wspólne święto!
– a jesli zdarzy sie poprawka, dotrzyj do nauczyciela i zapytaj o zakres materiału… a potem 28 lub/i 29 sierpnia zjaw się i spróbuj! (promocja warunkowa to szansa, ktora rada da Ci, jesli się nie uda z jednego przedmiotu raz w cyklu nauki),
– sprawdź listę podręczników, ale pamiętaj o kiermaszu podręczników uzywanych we wrzesniu – warto dotrzeć w tej sprawie do starszych kolegów i koleżanek…
i pamietaj także, że po wakacjach wrócisz do szkoły – warto w niej zatem zostawić po sobie dobre przedwakacyjne wspomnienie… ;), które zaprocentuje po…

– pomyśl o bezpiecznym wypoczynku!