Zebranie z rodzicami – 19 września o godz. 16 – klasy I i o 16.30 pozostałe. Zapraszamy!

O godz 16.00 – rodzice klas pierwszych – zebranie w sali gimnastycznej na parterze (zejście po schodach naprzeciw głównego wejścia) – przedstawienie kadry pedagogicznej, omówienie organizacji szkoły, form współpracy)

O godz. 16.30 – zebranie wszystkich rodziców z wychowawcami – przydział klas poniżej – wybór delegata


O godz. 17.00
– spotkanie z rodzicami uczniów o specyficznych problemach z nauką, opiniami, orzeczeniami – z pedagogami szkolnymi – sala 26 – piętro II

O godz. 17.00 – spotkanie delegatów i wybór zarządu komitetu rodzicielskiego – Rady rodziców – sala 13 na I piętrze

Spotkanie jest bardzo ważne – zatwierdzenie kontraktów klasowych, tematyki realizowanych godzin wychowawczych, wypełnienie/składanie oświadczeń – RODO, religia WDŻ itp, weryfikacja danych,

Zapraszamy serdecznie, a w przypadku niemożności dotarcia prosimy o indywidualny kontakt z wychowawcą i uzgodnienie dodatkowego terminu – do 27 września