Zapraszamy na spotkanie rodziców i kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019-2020

Spotkania w salach na parterze i I piętrze wg porządku zamieszczonego przy drzwiach wejściowych
w budynku głównym przy ulicy Karola Miarki 1 
26 sierpnia godz. 10.00
Bezpośrednio po spotkaniu test dla wszystkich, którzy chcą uczyć się j. angielskiego na poziomie rozszerzonym

Przypominamy oznaczenia:

Po gimnazjum:


1 c – technik ekonomista
1 e – technik żywienia i usług gastronomicznych
1 h – technik hotelarstwa
1 l – technik logistyk
1 a – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia

Po szkole podstawowej:


1 cp – technik ekonomista
1 ep, fp – technik żywienia i usług gastronomicznych
1 hp, ip – technik hotelarstwa
1 lp – technik logistyk
1 ap – kucharz – Branżowa Szkoła I stopnia