Zakończenie realizacji I etapu projektu Leonardo da Vinci

27 czerwca br. zakończył się I etap etap tego projektu. Uwieńczeniem było wręczenie 10 uczestnikom staży zagranicznych dokumentu potwierdzającego – EUROPASS. Uroczystość odbyła się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2013-2014. Beneficjentami zostali uczniowie w Technikum nr 4 w zawodzie technik hotelarstwa i kucharz.

Europass w nowatorski sposób umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących) oraz poruszanie się po całej Europie. Jest wynikiem inicjatywy Komisji Europejskiej, umożliwiającej każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Celem wyjazdów na staże zawodowe było:
– szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w
zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń),
– wspieranie działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku
zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

– umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do
otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy. Projekt w całości finansowany przez UE. Wartość 48 tys Euro.

Oprócz szkolenia w Niemczech, dodatkowym atutem jest również otrzymanie profesjonalnych strojów roboczych, słowników, przyborów piśmiennych oraz profesjonalnych pendrivów. Każdy uczestnik otrzymał także kieszonkowe w wysokości 120 euro. Ważnym punktem pobytu w Niemczech był udział w 4 wycieczkach krajoznawczych do Berlina i Wyspę Tropikalną.

Każdy miał zapewnione wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie.

Projekt Leonardo da Vinci

Właśnie zakończył się I etap etap tego projektu. Uwieńczeniem było wręczenie 10 uczestnikom staży zagranicznych dokumentu potwierdzającego – EUROPASS. Uroczystość odbyła się na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2013-2014

Byli to uczniowie technikum hotelarstwa i kucharz.

Europass w nowatorski sposób umożliwia zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących) oraz poruszanie się po całej Europie.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Celem wyjazdów na staże zawodowe jest

szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Wspieranie działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.

Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Projekt w całości finansowany przez UE. Wartość 48 tys Euro.

Oprócz szkolenia w Niemczech, dodatkowym atutem jest również otrzymanie profesjonalnych strojów roboczych, słowników, przyborów piśmiennych oraz profesjonalnych pendrivów.

Każdy uczestnik otrzymał także kieszonkowe w wysokości 120 euro.

Ważnym punktem pobytu w Niemczech był udział w 4 wycieczkach krajoznawczych do Berlina i Wyspę Tropikalną.

Każdy miał zapewnione wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie.