11 kwietnia – XII Głogowski Konkurs Papieski – „Papież Rodziny”

Organizacja finału w budynku głównym:
9.30-9.45 – powitanie uczestników finału
9.45 – 10.30 – wypełnianie testu (gimnazjaliści)
10.30-10.55 – poczestunek dla uczniow i nauczycieli
11.00 – 12.00 – przezntacja multimedialna w tym utworów nagrodzonych w konkursie literackim