Wywiadówka semestralna

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, już w najbliższą środę o godz. 16.00 ważne spotkania z rodzicami – propozycje ocen śródrocznych i informacja o dopalaczach. Komitet Rodziecielski przypomina o upływie terminu wpłat składek – 30 zł za cały rok – na działania wspierające.
Przydział sal:

Lp.

Klasa

Wychowawca

Sala

1

1c

Kobzińska Elżbieta

29

2

2c

Jagiełło Barbara

22

3

3c

Maj Monika

25

4

4c

Olczak Anna

31

5

1si

Głowacka Małgorzata

8

6

2si

Przyszlakowska Elżbieta

26

7

4s

Durał Grażyna

21

8

3i

Knysz Joanna

14

9

4i

Mastaj Joanna

6

10

1h

Elżbieta Pieniążek

24

11

2h

Wasielewska Elżbieta

4

12

3h

Małgorzata Czarnik

5

13

1e

Grzegorz Janek

15

14

2e

Grzelczak Elżbieta

17

15

3e

Idzikowska Majchrzak Anna

20

16

4e

Tylak Barbara

13

17

2d

Gierczak Małgorzata

18

18

1f

Korytkowska Monika

9

19

2f

Bielecka Anna

7

20

1a

Sroka Aneta

3

21

2a

Sawicka Beata

28

O godz. 16:45 w gabinecie Dyrektora odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców