Wyniku II etapu Konkursu na Mistrza Matematyki

W dniu 20. marca br. odbył się w naszej szkole „Konkurs na Mistrza w działaniach”. W konkursie udział wzięło 23 uczniów klas technikum.

Mistrzami w poszczególnych pionach klas zostali:

Klasy 1: Michał Józefowski (1c)

Klasy 2: Paulina Cymbalak (2c)

W klasach 3-ych nie został wyłoniony

Klasy 4: Dominika Woś (4h)

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu –

– nauczyciele matematyki

Wkrótce zadania przygotowujące do trzeciego – ostatniego etapu konkursu, sprawdzaj na stronie internetowej szkoły