Wyniki rekrutacji do projektu ERASMUS+ 2017

Informujemy, że listy osób zakwalifikowanych do udziału w roku szkolnym 2017/2018 w Projekcie pn.
NAUKA W POLSCE+PRAKTYKA W NIEMCZECH=SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037629, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna znajdują się do wglądu w sekretariacie szkoły w budynku głównym przy. ul Karola Miarki 1 oraz w sekretariacie Warsztatów Szkolnych na ul Jedności Robotniczej 38.

Wersja elektroniczna