Wydawanie świadectw ukończenia, zgodnie z przesłanymi zaproszeniami

na konkretną godzinę w dzienniku elektronicznym – codziennie od 9.30 – proszę o zachowanie środków ostrożności
i bezpiecznej odległości:

24 kwietnia  – IV C
27 kwietnia – IV E
28 kwietnia – IV H
29 kwietnia – IV L