Ważne zebranie z rodzicami – propozycja ocen śródrocznych oraz możliwość konsultacji z uczącymi nauczycielami

Zebrania z rodzicami  – 27.11.2019 r. –
godz. 15.45 – 16.30

Nauczyciele niebędący wychowawcami będą dla Państwa dostępni pełnią dyżur od  godz. 16.30 – 17.30
O 17.00 zapraszam zarząd rady rodziców do gabinetu dyrektora

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Joanna Mastaj 2L 31

 

2.

 

Dorota Szafran 3L 25
3.

 

Grażyna Durał 4L 14
4.

 

Joanna Naparło 2C 20
5. Joanna Knysz 3C 21

 

6.

 

Barbara Jagiełło 4C 29
7.

 

Monika Korytkowska 2H 15
8. Aneta Sroka 3H 4

 

9.

 

Patrycja Bok – Metelska 4H 8
10. Daria Sapian 2E 5

 

11.

 

Justyna Chmielewska 3E 13
12.

 

Elżbieta Grzelczak 4E 9
13. Karolina Bogusz – Nikolin 2A 6

 

14.

 

Monika Szjowska – Kędzierska 3A 17

 

Zebrania z rodzicami uczniów  klas I – 27.11.2019 r.
godz. 16.30 – 17.15

 

Nr kol. WYCHOWAWCA KLASA SALA
1. Marta Sobocińska 1 L 6

 

2.

 

Elżbieta Pieniążek 1 C 24
3.

 

Edyta Porosło 1 H 13
4.

 

Kamila Szajnicka 1 E 20
5. Małgorzata Bojko 1 A 21

 

6.

 

Krystyna Skrzydlewska 1 Lp 18
7.

 

Anna Popek 1 Cp 15
8. Mateusz Łupak 1 Hp 4

 

9.

 

Małgorzata Karamucka 1 Ip 5
10. Andrzej Kwaśnik

 

1 Fp 8
11. Mariusz Madej 1 Ep 6

 

12.

 

Anna Dyrcz 1 Ap 17