Uwaga! Zawieszone zajęcia w szkole od 12 do 25 marca


Od dzisiaj, tj. 16 marca do 25 marca obowiązuje zarządzenie dyrektora, na mocy którego uczniowie, rodzice, nauczyciele mają możliwość załatwienia spraw tylko i wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem korespondencji pocztowej (dotyczy to także kasy Zapomogowo – Pożyczkowej).
W szczególnych i koniecznych przypadkach (uzgodnionych wyłącznie wcześniej telefonicznie, mailowo) można kontaktować się ze szkołą bezpośrednio.
Kontakt z zespołem kierowniczym również tylko za pośrednictwem telefonu bądź internetu. Bezpośrednio tylko z dyrektorem szkoły.

 

 TU >Tu komunikat MEN o zawieszeniu zajęć i informacje

TU>Co należy wiedzieć – pytania i odpowiedzi