Uwaga uczniowie, którzy w 2018 roku ukończą dziewiętnaście lat ( rocznik 1999)

W związku z art. 32 ust. 1, 3 i 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej informujemy uczniów, którzy w 2018 roku ukończą dziewiętnaście lat ( rocznik 1999) o konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 roku.

Uczniowie, którzy z jakichkolwiek powodów nie stawili się do kwalifikacji wojskowej lub nie poddali się badaniom lekarskim albo nie przedstawili dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane o konieczności dopełnienia tego obowiązku. Przypominamy, że osoba, która nie stawiła się przed powiatową komisją lekarską podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy ww.).

Nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienie się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoba, która staje do kwalifikacji wojskowej, powinna mieć ze sobą ważny dokument tożsamości oraz aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz w razie choroby posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.