Uwaga uczniowie klas III h i III e w roku szkolnym 2012/2013 – obowiązkowe badania lekarskie

Uczniowie klasy IIIe (wych. G. Janek) oraz III h (wych. E. Pieniążek) z uwagi na aktualizację badań do celów sanitarno – epidemiologicznych muszą zgłosić się również z książeczkami zdrowia na wizytę do ww. lekarza przemysłowego wyznaczonych terminach – patrz link „Badania lekarskie” w podmenu.