Uwaga uczniowie klas II i III ZSZ – matematyczne krzyżówki

W dniach od 1 – 31 marca 2017 wszyscy chętni uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej proszeni są o przynoszenie KRZYŻÓWEK MATEMATYCZNYCH, KTÓRYCH HASŁO JEST ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ WIELKANOCNĄ
do nauczyciela matematyki – Pani Krystyny Liszczyńskiej.
Gwarantowana ocena czastkowa za aktywność z przedmiotu,
wystawa krzyzówek w sali matematycznej
a pod uwagę przy ocenianiu będzie brana pomysłowość
wykonania, poprawność merytoryczna.