Uwaga! przełożony wyjazd do Turyngii z niedzieli na poniedziałek!

Informujemy młodzież i rodziców/opiekunów, że planowany na niedzielę wyjazd do Turyngii w ramach projektu unijnego zostaje przełożony
na poniedziałek – na godzinę  4.15  sprzed szkoły
Przyczyną są wysoce prawdopodobne problemy pogodowe – w tym możliwe obfite opady śniegu w Niemczech.
Prośba partnera niemieckiego