Uwaga! Próbny alarm w Głogowie!

Uwaga!!!

W dniu 22 czerwca br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione dwukrotnie syreny alarmowe.
Pierwszy raz o godz. 10.00: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut – jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU.
Drugi raz o godz. 11.00: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut – jako sygnał ODWOŁANIE ALARMU

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.