Uwaga! Możliwość nauki etyki i religii

Informuję, że w naszej szkole istnieje mozliwość zorganizowania zajęć z etyki w miejsce religiialbo dodatkowo jako przygotowanie do studiów humanistycznych, matury rozszerzonej z j. polskiego i wzbogacajacych wiedzę z zakresu literatury i filozofii – obowiązuje takie samo oświadczenie – deklaracja jak w przypadku religii – można je pobrać w sekretariacie szkoły lub bezpośrenio u dyrektora szkoły, który uczyłby tego przedmiotu.
Istnieje także możliwość odbywania zajęć z religii w ramach kościoła grekokatolickiego i prawosławnego
(w punktach katechetycznych na terenie Głogowa poza szkołą) – po otrzymaniu stosowanego zaświadczenia od katechety uczniowie będą mieli wpisaną ocenę na szkolne świadectwo promocyjne lub końcowe.
Żeby w szkole odbywałay się zajęcia z etyki (polegające głównie na wspólnych poszukiwaniach i dyskusjach filozoficzno – etycznych o zagadnieniach społecznych, moralnych itp., w tym wokół oglądanych wspólnie fr. filmów, czytanych książek, potrzbna jest deklaracja co najmniej 7 uczniów z dowolnych klas – łącznie.
Termin składania deklaracji w sprawie udziału w zajęciach z etyki upływa z końcem września. W przypadku mniejszej ilości uczniów zajęcia będą miały charakter międzyszkolny, np. z ZSSiB lub z inną szkołą.