Uwaga! Chętni do udziału w zajęciach z etyki!

Przypominam, że w szkole moga byc zorganizowane zajęcia etyki dla minimum 7 uczniów/ rodziców, którzy zadeklaruja chęć udzialu w takich zajęciach.
Ocena z etyki – podobnie jak z religii, wchodzi doi średniej ocen. Można także – uczęszczając na zajęcia z religii, chodzic na zajęcia z etyki. Nie wszytkie kościoły, stowarzyszenia mają stosowna umowe podpisaną z powiatem głogowskim. Proszę w tej sprawie również zracać sie wprost do dyrektora szkoły.
Wiedza z zakresu tego przedmiotu przydatna jest zwłaszcza w poszerzeniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianych przedmitów humanistycznych, w tym filozofii.
Bliższe infromacje – dyr Wojciech Janisio oraz w sekretariacie szkoły, gdzie można pobrać stosowna deklarację. (wypełnia ją pełnoletni uczeń lub rodzic).