Uwaga absolwenci Technikum nr 4 z naszego zespołu szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z matematyki i mają poprawkę w sierpniu !

Kurs powtórkowy z matematyki
dla absolwentów ZSE im. JP II w Głogowie juz trwa!

w dniach 4-14 sierpnia 2014 r., s. 21, budynek główny

zajęcia w blokach od 9.00 do 10.30 i od 10.45 do 12.15

Poniedziałek, 4.08 – funkcje – wykres, własności – p. Janek

Wtorek, 5.05 – funkcje liniowe – wykres, własności
– p. Janek

Środa, 6.08 – funkcja kwadratowa, nierówności kwadratowe
– p. Durał

Czwartek, 7.08 – wielomiany równania wielomianowe
– p. Durał

Poniedziałek, 11.08 – trygonometria – p. Liszczyńska

Wtorek, 12.08 – ciągi liczbowe – p. Liszczyńska

Środa, 13.08 – geometria analityczna – p. Głowacka

Czwartek, 14.08 – rozwiązywanie arkuszy egzem.
– p. Głowacka

Kurs jest nieodpłatny!