Uwaga absolwenci Technikum nr 4, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z matematyki i mają poprawkę w sierpniu !

Wakacyjny kurs powtórkowy z matematyki
dla absolwentów ZSE im. JP II w Głogowiew dniach 26.07.2016 – 4.08.2016, s. 15,
budynek główny
zajęcia w blokach w godzinach od 9.00 do 10.30 i od 10.45 do 12.15

Wtorek -26.07 – rozwiązywanie równań(wszystkie typy), układów równań.
Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia– p. K. Liszczyńska
Środa – 27.07
– rozwiązywanie nierówności – p. K. Liszczyńska
Czwartek – 28.07
– funkcje – wykres, własności, przekształcenia – p. G. Durał
Piątek – 29.07
– funkcje: liniowa, kwadratowa, wykładnicza – wykres i odczytywanie własności – p. G. Durał
Poniedziałek – 1.08
– trygonometria – p. G. Janek
Wtorek – 2.08
– ciągi liczbowe – p. G. Janek
Środa – 3.08
– geometria analityczna – p. M. Głowacka
Czwartek – 4.08
– rozwiązywanie arkuszy egzem. – p. M. Głowacka

Zapisy do 20 lipca w sekretariacie szkoły – od 7.30 do 15.30