Technikum nr 4 – najlepsze w Głogowie w rankingu Perspektyw 2018 i laureat Brązowej Tarczy

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły w rankingu ogólnopolskiego tygodnika Perspektywy 2018 Technikum nr 4 w ZSE uplasowało się na 11 miejscu wśród najlepszych techników w województwie dolnośląskim i awansowało na 285 miejscu w ogólnopolskim rankingu techników
(pierwsza 300 nagradzana Brązową Tarczą). 

Cieszy kolejny awans szkoły, która od 7 lat na stałe jest odnotowywana wśród 50 najlepszych techników w naszym województwie (w zeszłym roku sklasyfikowana na 26 miejscu).


Warto podkreślić,że w naszym mieście technika od dawna kształcą jednoczenie w wie
lu zawodach, zatem tegoroczny ranking potwierdza najwyższy poziom krajowy w kształceniu zawodowym w zakresie wszystkich nauczanych kierunków w naszej placówce.
W tym roku okazaliśmy się najlepszym technikum w Głogowie

Tu link dolnośląski: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php…

Tu link ogólnopolski: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php…

To wspólny sukces naszych uczniów/absolwentów i całej załogi, którym gratuluję wyróżnienia i dziękuję za zaangażowanie profesjonalizm i wspaniałą atmosferę,
z jakiej słynie Ekonomik,sprzyjającą osiąganiu wysokich wyników.
dyr. Wojciech Janisio