Sympozjum na temat GMO – czyli żywności modyfikowanej genetycznie

W dniu 16 marca 2012 r. (piątek) o godz.10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbędzie się nasza powiatowa konferencja pod nazwą „”Żywność modyfikowana genetycznie” – przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa oraz Starosty Głogowskiego. Jest skierowana dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców. W tym dniu przewidziane są konkursy, pokazy i wykłady, dotyczące:

– Korzyści i zagrożeń wynikających z wykorzystania produktów genetycznie modyfikowanych w przemyśle spożywczym
– Żywności genetycznie modyfikowane
– Probiotyki i Prebiotyki w żywności

Konferencję poprowadzi dr inż. Monika Bronkowska pracownik Zakładu Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z nauczycielami ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie.

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w konferencji, odbędzie się Test z wiedzy o racjonalnym żywieniu młodzieży oraz z podstawowych wiadomości dotyczących GMO. Dodatkowo w szkołach gimnazjalnych zostanie przeprowadzony konkurs na plakat o tematyce- Żywnośc GMO-plusy minusy.W szkołach ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzony konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „GMO – plusy i minusy.
Wypełnione testy i zebrane wyniki w tabeli, na blankiecie dołączonym do informacji, prosimy o dostarczenie do Sekretariatu ZSE przy Jedności Robotniczej 38 (koło Szkoły Muzycznej) do dnia 8.03.2012 r. Po weryfikacji wszystkich wyników osoby z poszczególnych szkół zostaną poinformowane o uzyskanych miejscach a nagrody będą wręczane na Konferencji dn. 16.03.2012 r.

W szkołach gimnazjalnych prosimy o wybranie trzech najlepszych plakatów i dostarczenie ich do ZSE –sekretariat przy Jedności Robotniczej 38 do 8.03.2012 r. Wszystkie dostarczone plakaty zostaną ocenione przez komisję konkursową i wystawione w hollu MOK-u , podczas Konferencji, a trzy najlepsze zostaną nagrodzone.
W szkołach ponadgimnazjalnych z prezentacji na temat „GMO – plusy i minusy” prosimy o wybranie trzech najlepszych prezentacji i dostarczenie ich do ZSE –sekretariat przy Jedności Robotniczej 38 do 5.03.2012r. Wszystkie dostarczone prezentacje zostaną ocenione przez komisję konkursową, trzy najlepsze zostaną nagrodzone. Prezentacja, która zajmie I miejsce zostanie przedstawiona podczas Konferencji.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Konferencji udziela Elżbieta Wasielewska oraz Małgorzata Gierczak.