“Świąteczne przygotowania w języku obcym” – szkolny konkurs językowy

Konkurs na filmik TikTok  “Świąteczne przygotowania w języku obcym”

Organizatorzy:

Monika Młodecka
Edyta Porosło
Dorota Szafran
(Zespół nauczycieli Języków Obcych ZSE)

Cele konkursu:

-motywowanie do uczenia się języków obcych,
-rozwijanie kreatywności,
-aktywizacja młodzieży w czasie pandemii,
-twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych,
-kształtowanie tolerancji wobec innych kultur

Adresaci konkursu:
-uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie

Warunek uczestnictwa:
-dostarczenie pracy – filmiku nagranego za pomocą aplikacji TikTok do 18.12.2020r.
-akceptacja regulaminu

Opis konkursu:

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia to na lekcjach języka obcego okazja do poznania słownictwa, tradycji, piosenek świątecznych danego kraju.
Działania te, oprócz rozwoju umiejętności językowych mają na celu umilenie czasu oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia

Instrukcja wykonania pracy:

-należy nagrać krótki filmik za pomocą aplikacji TikTok, następnie zapisać go na swoim sprzęcie i przesłać organizatorom na adres: konkurstiktok@wp.pl ,
-nie ma potrzeby publikowania swojego filmiku w sieci,
-czas trwania filmiku to maksymalnie 1 minuta,
-jako podkład należy wykorzystać piosenkę, nagranie związane ze świętami w języku angielskim lub niemieckim,
-można również użyć własnego głosu.

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:
-pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
-poprawność językowa,
-zgodność pracy z tematem.

Regulamin konkursu “Świąteczne przygotowania w języku obcym”

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na udostępnienie materiału audio-wizualnego w mediach społecznościowych szkoły
  (facebook, strona internetowa szkoły).
 2. Uczestnik zgłasza pracę indywidualnie, nie jest to praca w parach czy grupie.
 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace: w języku angielskim i niemieckim.
 4. W nagraniu jest możliwy udział innych osób (za ich zgodą).
 5. Uczestnik przesyła filmik nagrany za pomocą aplikacji TikTok do organizatorów na adres: konkurstiktok@wp.pl – nie ma potrzeby publikowania
  go na innych platformach.
 6. W przypadku chęci wykorzystania wizerunku szkoły wymagana jest zgoda Pana Dyrektora.
 7. Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.