Stan wojenny – 13 grudnia 1981

plakat – ogloszony na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, podjętej niejednogłośnie, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – samozwańczego pozakonstutucyjnego organu, poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku – a więc post factum.
Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku – tuż przed wizytą Jana Pawła II z okazji 600-lecia Obrazu Jasnogórskiego.