Serdeczne życzenia

Niech Ten Czas przyniesie spokój,
Da nadzieję i wytchnienie,
Niechaj pośród świata mroków

W krąg roztoczą się promienie
Wprost w Betlejem narodzone,

Mocą Boga przepełnione
!
By opłatkiem podzieleni

Ludzie ludzcy pozostali!

I tak wręcz prze-anieleni

Chórem zgodnym zaśpiewali,

Powitali Maleńkiego

I Maryję – Matkę Jego,
I złożyli pokłon w darze!

Niechaj lepszym się okaże
Rok następny, co przychodzi!
Żeby starzy, żeby młodzi
W zdrowiu, szczęściu i radości

Doznawali obfitości!