Są już wyniki egzaminów zawodowych!

Wyszło super – ponadwojewódzko!

Gorzej z kawalifikacją T6… Ale tylko nieco… MUSIMY JE POSORTOWAĆ!

Do odbioru w sekratariacie od godz. 11.00