Rozmowa kwalifikacyjna wszystkich kandydatów Erasmus +2015

Uwaga! Erasmus +2015
Rozmowa kwalifikacyjna wszystkich kandydatów chcących brać udział w praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu pn „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” – edycja I
odbędzie się we wtorek, 15.września o godzinie 12.40 w sali numer 26, w budynku szkoły na ul. K. Miarki.
Obecność obowiązkowa.
Zachęcam zwłaszcza kucharzy z zasadniczej szkoły zawodowej!
Kieszonkowe w Euro, 4 tygodnie w cieplarnianych warunkach, granicy polskiej! Zdecydowanie warto!