Rocznica Wydarzeń Czerwcowych `56

Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56) to pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Jest określany także jako poznański bunt oraz powstanie poznańskie.
Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca (w tzw. „Czarny Czwartek„) w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań
(do 1956 noszących nazwę Zakłady im. Józefa Stalina Poznań – ZISPO).