„Przyroda bez tajemnic”

Dnia 11 stycznia odbył się I Szkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej pt. „Przyroda bez tajemnic”. Turniej został zorganizowany z okazji Dnia Ligi Ochrony Przyrody przypadający dnia 9 stycznia. Brali w nim udział przedstawiciele klas pierwszych.

Zwycięzcami turnieju została klasa 1si, którą reprezentowały: Ewelina Chełmecka oraz Joanna Nowalska. W nagrodę klasa otrzymała Puchar – Przechodni. Uwaga: trzykrotne zwycięstwo w/w turnieju spowoduje, iż puchar pozostanie w danej klasie!

Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkich zapraszamy za rok!

Organizatorzy: p. Anna Dyrcz, p. Katarzyna Czulińska