Przydział sal w dniu 31 maja na zebraniach z rodzicami

godz. 16.00, (od 16.30 – możliwość spotkania rodziców z wszystkimi nauczycielami)

SALA/KLASA

WYCHOWAWCA
1. s. 3  –  1A Elżbieta Wasielewska
2. s.24 – 2A Małgorzata Bojko
3. s.25 – 3A Justyna Chmielewska
4. s. 29 – 1C Barbara Jagiełło
5. s. 14 – 1L Grażyna Durał/ Małgorzata Gierczak
6. s. 5 –  1H Patrycja Bok – Metelska
7. s. 13 –  2L Joanna Sroga
8. s. 15 –  3C Grzegorz Janek
9. s. 8 –   3L Anna Bielecka
10. s.28 – 3H Anna Idzikowska – Majchrzak
11. s.17 – 3E Krzysztof Jeleń

Klasy: 2c, 2h,2e i 1e – miały już zebrania wcześniej
Zarząd Komitetu Rodzicielskiego zapraszamy na 16.30 do gabinetu dyrektora