Rusza kolejny zapowiadany na apelu Projekt PO WER 2016

Projekt PO WER 2016
Tytuł projektu: „Praktykujemy w Europie!” – PO WER 2016

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. został zatwierdzony do realizacji projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.
Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 102 774,00 EUR
W związku z powyższym ogłaszamy nabór do powyższego projektu dla młodzieży naszej szkoły dla klas drugich i trzecich tj. 8 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 8 technik żywienia i usług gastronomicznych.
Wyjazd 16 uczniów na 4 tygodniową praktykę zawodową – od 30 października do 26 listopada 2016 r.

Prosimy śledzić stronę internetową szkoły oraz Facebook. W dniu dzisiejszym ukaże się regulamin naboru, potrzebne dokumenty wraz formularzem zgłoszeniowym, który należy pobrać i wypełnić oraz harmonogram projektu.
WAŻNE TERMINY:
1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych – od 01-09-2016 r. do 09-09-2016 r. (piątek)
2. Rozmowa kwalifikacyjna 13-09-2016 r. (wtorek) lekcja 2 i 3 ( 9:45- 11:45) – budynek główny szkoły
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 15-09-2016 r.
4. Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 15-09-2016 r.
5. Potwierdzenie przez uczniów udziału w projekcie 16-09-2016 r.
6. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 20-09-2016 r.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej projektu jest pobranie ze strony i dostarczenie do sekretariatu szkoły wypełnionych dokumentów :
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Wypełniona anonimowa ankieta dla kandydata
3. Wypełniony dokument – „Zgoda rodziców”- w przypadku uczniów niepełnoletnich

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:
1. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu
2. Ocena z zachowania – minimum dobra
3. Zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach,
olimpiadach , udział w imprezach szkolnych , wolontariat
4. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym
5. Średnia ocen
6. Ocena z języka niemieckiego
Wypełnione formularze zgłoszeniowe, i inne wymagane załączniki, należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym przy ul. Karola Miarki1 lub w budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Jedności Robotniczej 38

Więcej informacji na temat projektu PO WER 2016 oraz potrzebne dokumenty do rekrutacji znajdziecie w zakładce PO WER 2016

Zapraszamy uczniów do aplikowania do powyższego projektu.

Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Świątek