Pokonajmy razem Smoka! – akcja pod patronatem Starosty Głogowskiego, Pana Jarosława Dudkowiaka

Oddaj z nami krew!
Jeśli skończyłeś 18 lat, czujesz się zdrowy, przyjdź i podaruj innym życie!


rejestracja od 12.00 do 15.00