Olimpiada Przedsiębiorczości – wyniki

W dniu 2 grudnia 2010 roku w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości. Olimpiada rozpoczęła się o godzinie 9.00 i trwała godzinę zegarową. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru (25 pytań punktowanych 1 pkt i 25 pytań punktowanych 2 punktami). Za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi uczestnicy otrzymywali punkty karne odpowiednio: -0,5 lub –1 pkt. W sumie można było zdobyć 75 punktów.

Hasło przewodnie VI edycji olimpiady: Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia.

Wyniki olimpiady były następujące:

1. Machera Grzegorz 17 pkt.

2. Duszyńska Barbara 16,5 pkt.

3. Ciciła Angelika 15,5 pkt.

4. Czart Gabriela 15 pkt.

5. Pietrzak Sylwia 14,5 pkt.

6. Czerniawska Agnieszka 13 pkt.

7. Kotala Monika 12 pkt.

8. Jodczyk Paula 11 pkt.

9. Olszewska Magdalena 8.5 pkt.

10. Sławińska Ewelina 7,5 pkt.

11. Misiek Róża 7,5 pkt.

12. Ciesielska Aleksandra 7 pkt.

13. Strugielska Agnieszka 5 pkt.

14. Horoszkiewicz Angela 3,5 pkt.

15. Zuzanna Rafałowicz 2 pkt.

16. Bijak Joanna 1,5 pkt.

17. Mądra Karolina -4 pkt.

18. Karolak Ewelina -4,5 pkt.

19. Wilczyńska Aleksandra -10,5 pkt.

Uczniowie którzy zajęli miejsca od 1 do 8 zostali nagrodzeni z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” (lub ekonomika przedsiębiorstw- z klas starszych) ocenami celującymi, uczniowie z miejscami 9 – 16 oceną bardzo dobry a pozostali uczestnicy olimpiady ocenami wzorowymi z zachowania za uczestnictwo w olimpiadzie.

Organizacją olimpiady w szkole zajmowały się: Elżbieta Kobzińska, Anna Bielecka i Angelika Marciniak.