Nowy skład Zarządu Komitetu Rodzicielskiego

Przewodniczacy – P. Robert Leszczyński – III L

Wiceprzewodniczacy – P. Sławomir Sęk – II e

Skarbnik – P. Maria Kobiałka – IV c

Sekretarz – P. Janus Agnieszka -II c

Członek – P. Zenon Bednarz – IV h

Członek – P. Aneta Umińska – I L

Komisja rewizyjna:


1. P. Iwona Drewicz – I e – przew

2. P. Małgorzata Guz – III c