Nasi uczniowie w Turyngii!

Wczoraj otrzymaliśmy pierwsze foto z pobytu naszej młodziezy na praktykach w ramach realizacji nowego programu unijnego Erasmus + „Praktyka zagraniczna – przygotowanie do pracy i życia” z Siegmundsburga

Link do FB