Maraton pisania listów w ekonomiku! Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców

Maraton

3 grudnia 2014
od godz. 11.00 do 17.00 sala nr 3
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie
Ul. Karola Miarki 1

Piszemy listy w obronie:

LIU PING –Chiny – aktywistki aresztowanej za walkę z korupcją

SPOŁECZNOŚCI BHOPALU – Indie – o sprawiedliwość dla ofiar katastrofy przemysłowej

DANIEL QUINTERO – Wenezuela -studenta torturowanego za udział w proteście