Łyżwiarze na start!

13 stycznia 2011r. odbędą się Mistrzostwa Szkoły w Jeździe Figurowej na Lodzie. Szczegóły,informacje i zapisy w pokoju wuefistów.

Regulamin zawodów znajduje się poniżej oraz w gablocie przy sali gimnastycznej.

Zapisy do 10 stycznia 2011r.

Regulamin Mistrzostw Szkoły w Jeździe Figurowej na Lodzie

1. Startować może każdy uczeń ZSE (choć trochę jeżdżący na łyżwach), posiadający zgodę rodziców na udział w zawodach.

2. Przewidziane kategorie: a. solistki, b. soliści

3. Program jazdy dowolnej 1 zawodnika:

a. czas 2 minuty (bądź krótszy w razie dużej liczby zgłoszeń),

b. własna choreografia do muzyki zapewnionej przez obsługę lodowiska.

4. Każdy zawodnik otrzymuje 2 oceny:

– I ocena za wartość artystyczną (od 1 do 10 punktów),

– II ocena za wartość techniczną:

· jazda tyłem od 1 do 2 punktów

· przekładanka tyłem od 1 do 3 punktów

· waga przodem od 1 do 3 punktów

· piruety od 1 do 5 punktów

· podskoki i skoki od 1 do 5 punktów

· figury ‘własne’ od 1 do 5 punktów

– elementy techniczne można powtórzyć maksymalnie 3 razy,

– do punktacji za dany element techniczny brana jest ocena najwyższa, natomiast przy

figurach ‘własnych’ – suma ocen za maksymalnie 3 wykonania,

– za każdy upadek będzie odejmowany 1 punkt.

5. Nagrody – I miejsca w każdej kategorii – puchary i dyplomy, miejsca II i III – dyplomy.

6. Zawody mogą być odwołane w razie niewystarczającej liczby uczestników.

7. Kolejność startów – losowanie w dniu zawodów.