Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” to opracowany przez Zakład, przy współpracy metodyka nauczania, projekt edukacyjny z zakresu ubezpieczeń społecznych, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest budowa świadomości młodego pokolenia Polaków w materii obowiązującego w Polsce systemu zabezpieczenia społecznego. Z tematyką tą dzisiejsza młodzież będzie stykać się w dorosłym życiu na co dzień, na rynku pracy czy rynku przedsiębiorstw.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech, 45-minutowych lekcji dla młodzieży szkolnej. Podczas każdej z lekcji uczniowie dowiadują się:

– czym są ubezpieczenia społeczne,

– jakie są rodzaje ubezpieczeń i jakie przysługują z nich świadczenia,

– na czym polega reforma emerytalna,

– jak założyć i prowadzić własną firmę.

Projekt pilotażowo został już przeprowadzony wśród ponad 400 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych (Płock, Radom, Siedlce). Zebrał bardzo pozytywne opinie – zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Uczestnicy pilotażu podkreślali jego praktyczny wymiar i zasadność wprowadzenia do programu nauczania. ZUS przystępuje teraz do drugiego, ogólnopolskiego już etapu projektu. W jego ramach, do zainteresowanych szkół dostarczone zostaną materiały dydaktyczne do zajęć: zeszyt nauczyciela i zeszyt ucznia. Ponadto nauczyciele mogą wziąć udział w specjalnych warsztatach realizowanych przez ZUS, które przygotują ich do poprowadzenia zajęć dla uczniów. W czasie realizacji projektu, ZUS zapewnia wsparcie. Z racji pilotażowego charakteru przedsięwzięcia, liczba szkół mogących wziąć w nim udział jest ograniczona.